Ekoleima Avoin yhtiö

Ekoleima Ay on ympäristöalan konsulttitoimisto, jonka palveluja ovat:

  • teollisuuden ja palvelujen ympäristöasioiden hallinnan konsultointi ja koulutus
  • julkishallinnon organisaatioiden ympäristöstrategioiden konsultointi ja koulutus
  • jätehuollon ja materiaalitehokkuuden kehittämishankkeiden konsultointi
  • ympäristönsuojelun ohjauskeinojen konsultointi ja tutkimus
  • ympäristöalan kehitysyhteistyöhankkeiden konsultointi

Uutiset

Yhdyskuntajätteen jätehuollon sääntelyä Ruotsissa (30.11.2020)
Ruotsin valtioneuvoston kanslia on tilannut Ekoleima Ay:lta selvityksen Suomen yhdyskuntajätehuollon sääntelystä ja vaikutusten arvioinnista. Ruotsissa on vireillä..

Innovaatiosetelillä alkuun tuotekehityksessä (18.06.2020)
Ekoleima Ay on hyväksytty Business Finlandin innovaatiosetelillä toteutettujen hankkeiden palveluntarjoajien luetteloon. Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille..

Vihreän kemian edistäminen Vietnamissa (13.05.2020)
Hankkeen tarkoituksena on yhteistyön fasilitointi Vietnamin yliopistojen ja eurooppalaisten yliopistojen välillä Vihreän kemian alalla. Hanke liittyy teollisuuden..

SUP-direktiivin tuottajavastuu (13.05.2020)
Ympäristöministeriö on antanut Ekoleima Ay:lle toimeksiannon eräitä muovituotteita koskevan ns. SUP-direktiivin toimeenpanon avustamiseksi. Hankkeessa selvitetään..

Rakennustyömaan muovijäte (17.12.2019)
Ekoleima Ay toimii alikonsulttina Ramboll Finland Oy:lle ympäristöministeriön hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää rakennustyömaiden muovijätteen kierrätystä..