Ekoleimalle etsitään jatkajaa

Ekoleiman tarina


Ekoleima Avoin yhtiö on mikkeliläinen ympäristökonsultoinnin palveluyritys ja perheyritys, jonka omistavat Marianne Hyttinen-Lilja ja Raimo Lilja.

Marianne

Raimo

Raimo on työllistynyt joko päätoimisesti tai osa-aikaisesti yrittäjänä ja projektipäällikkönä yhtiön 20-vuotisen toiminnan ajan. Marianne on hoitanut yrityksen taloushallinnon ja henkilöstöhallinnan tehtäviä sivutoimisesti. Yritys on työllistänyt nuoria ympäristötekniikan tai ympäristöoikeuden osaajia ja harjoittelijoita projektikohtaisesti lähes vuosittain.


Ekoleiman tarina alkoi v. 2002 Egyptissä, jossa Raimo toimi 2000…2004 Maailmanpankin ja Suomen ulkoministeriön kehitysyhteistyöosaston tukemassa teollisuuden ympäristöhankkeessa (Egyptian Pollution Abatement Project EPAP). Myös Marianne asui Kairossa pitkiä jaksoja tänä aikana tehden mm. vapaaehtoistyötä Kairon jätteenkerääjien yhteisön tukihankkeessa.


Paluu kotimaahan pitkän ulkomaankeikan jälkeen oli sopiva hetki kokeilla omia siipiä. Kotimaassa Raimon työkokemus oli kertynyt jätehuoltoalan tutkijana, ympäristöviranomaisena sekä insinööritoimistojen palveluksessa. Työkokemus Egyptissä loi vahvan pohjan kehittyvien maiden ympäristöhallinnon ja jätehuollon kehittämiseen. Ekoleima on ollut asiantuntijatehtävissä Lähi-idässä, Afrikassa ja Aasiassa ja Itä-Euroopan maissa. Asiakkaita ovat olleet mm. Suomen ympäristökeskus, johtavat kehitysyhteistyön konsultit sekä YK:n järjestöt UNDP, UNEP, Ruotsin ja Norjan ympäristöviranomaiset.


Toisen kulmakiven Ekoleiman toiminnalle on muodostanut yritysten ja kuntien ympäristöasioiden hallinnan konsultointi. Tällä sektorilla Ekoleiman palvelutuotteita ovat kuntien jätehuollon konsultointi, yritysten ympäristöhallintajärjestelmien konsultointi ja koulutus, materiaalikatselmukset, kemikaalien ja jätteiden hallintaan liittyvät selvitykset ja kehityshankkeet sekä tuotteiden ympäristönäkökohtien analyysit.


2010-luvulla Ekoleima on tuottanut paljon konsulttipalveluja ympäristöministeriölle ja muille viranomaisille kotimaassa ja kansainvälisesti. Raimo on suuntautunut jätehuollon ja materiaalitehokkuuden tai kiertotalouden hallinnollisen ohjauksen ja ohjauskeinojen konsultointiin. Teemoja ovat olleet mm. yritysten ympäristölupajärjestelmän kehittäminen, kertakäyttömuovituotteiden sääntely ja rakentamisen kiertotalous.

Tilaisuus uudelle yrittäjälle


Perustajien saavutettua eläkeiän on vaihtoehtona Ekoleiman tarinan siirtyminen arkistojen hämärään tai uusi elämä. Olemme valmiita siirtämään Ekoleiman täysin velattoman liiketoiminnan ja osake-enemmistön uudelle yrittäjälle, joka etsii omaa paikkaansa ympäristöalan asiantuntijapalvelujen tuottajana. Jo 20 vuotta toimineen yrityksen referenssit ja nykyisen yrittäjän osaaminen auttavat pääsemään ensimmäisen kynnyksen yli tarjouskilpailuissa. Kaupan yhteydessä Ekoleima Ay muutetaan osakeyhtiöksi, jonka osake-enemmistö siirtyisi kaupassa nimelliseen hintaan. Yrityskauppaan sisältyy kokeneen yrittäjän liikekumppanuus, sparraus ja kontaktit parin vuoden ajaksi, minkä jälkeen yritys siirtyisi täysin ostajalle. Taloushallinnon ja IT-toimintojen tukipalvelut ja rahoituspalvelut ovat helposti siirrettävissä. Ekoleiman omaisuus on puhtaasti henkistä laatua.

Ota yhteyttä omistajiin! Räätälöidään sinulle sopiva polku ympäristöalan yrittäjäksi. Odotamme, että sinulla on hyvä ammatillinen pohja ja kokemus ympäristöalalla ja innostava visio omista palvelutuotteista.

Marianne Hyttinen-Lilja & Raimo Lilja