Ekoleima Ay:n referenssejä

Maa

 

Aika ja kesto.

Asiakas / rahoittaja

 

Miktech Oy 2014

pk-yritysten ekotehokkuuden kehittämistarpeiden kartoitus

 

Rakennustietosäätiö 2014

Rakentamisen jätehuollon RT-kortin toimittaminen

Laos

UM/Suomen ympäristökeskus 2014

Laosin ympäristöhallinnon kehittämishanke.  Laosin teollisuusministeriön ja ympäristöministeriön avustaminen vaarallisten jätteiden jätehuollon lainsäädännön kehittämisessä, suunnittelussa ja teollisuuden jätteiden inventoinnissa.  3 htkk.

 

Ympäristöministeriö 2013

Rakentamisen materiaalitehokkuus eli RAMATE -ohjelman käynnistämisessä avustaminen.

loka-joulukuu 2013

 

Suomen ympäristökeskus 2013-2014

Ekokoti-hanke.   Kotitalouksien energiaremonttien edistämishanke osana tutkimuskonsortiota.  Ympäristöministeriön KULTU-ohjelman rahoituksella.

 

Ympäristöministeriö 2013

Teollisuuskemikaalien materiaalitehokkuus -tutkimushanke (Chemicycle).

YM:n rahoittama kehittämishanke yhdessä Hermai Services yhtiön kanssa.

 

Suomen ympäristöopisto, SYKLI 2013-2014

Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa.  Asiantuntijaryhmän jäsen opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa.

 

Ympäristöministeriö.  2012.  noin 2 htkk

Esiselvitys jätteiden kierrätystä ja uusiomateriaalien käyttöä edistävistä kehittämis- ja kokeiluhankkeista.   Yhdessä FCG:n kanssa.

 

Laos

Suomen ympäristökeskus/UM. 1 htkk. Environmental Management Support Programme.  Laosin teollisuusministeriön ja ympäristöministeriön viranhaltijoiden koulutus jätehuoltoon ja teollisuuden ympäristövalvontaan liittyvissä asioissa.    

alueellinen

Overview of facilities for treatment and destruction of organic hazardous waste in the Barents and Baltic Sea region countries, Klima og forurensningsdirektoratet (Climate and Pollution Agency), Norway. 2012 38 htpv.

Laos

Suomen ympäristökeskus/UM. Environmental Management Support Programme.  Preparing guidelines for environmental self-monitoring in industry.  3 viikkoa 2012. 

 

Bovallius Bio.  2011. Kompostointilaitoksen toiminnan konsultointi sivutuoteasetuksen vaatimusten täyttämiseksi.

Nepal

Ulkoasiainministeriö.  6 viikkoa 2011.   Nepaliin ympäristöhallintohankkeen (SEAM-N) jatkovaiheen projektidokumentin laatiminen.

Nepal

FCG/UM.  4 kuukautta v.2010-2011.   Regional Waste Management Project, Nepal.   Hankkeen konsultointi jätehuollon organisointia, kompostointia, teollisuuden jätehuoltoa, hallintoa ja koulutusta koskevissa asioissa.

 

Ympäristöministeriö. 2010.  Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden esteet ja edistäminen.  Selvitystyö yhdessä FCG:n kanssa.

 

Suomen ympäristökeskus/ ympäristöministeriö, 2009-2010

Materiaalitehokkuuden edistäminen lupaohjauksella - luonnos ympäristöministeriön oppaaksi

 

Laos

Suomen ympäristökeskus/UM  6 viikkoa 2009.  Laosin ympäristöhallinnon kehittämishankkeen arviointi ja projektidokumentin laatiminen. 

Nepal

FCG International/UM.   2 viikkoa v. 2009.   Hankedokumentin laatiminen: Project preparation mission for a regional solid waste management project in Biratnagar-Dharan region.

 

Ympäristöministeriö 2008-9.   Materiaalitehokkuuden edistämisen alueelliset ohjauskeinot. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 2008.   Kaupan entiset elintarvikkeet - säädösvaihtoehtojen taloudelliset ja ympäristövaikutukset. 

Egypti

Ramboll Finland Oy:n alikonsulttina/ Suomen ulkoasiainministeriö.

1 henkilötyökuukausi 2008.    Kairon ongelmajätehankkeen kannattavuusselvitys.  Ongelmajäteworkshopin organisointi ja vetäminen Kairossa joulukuussa 2008.

 

Egypti

1 viikko v.  2008.   Baselin sopimusta edistävän Kairon toimiston toiminnan väliarviointi.  Ongelmajätehuollon kehittäminen arabiankielisissä maissa. Suomen ulkoasiainministeriö.

 

Etelä-Savon TE-keskus/ ELY-keskus vuosina 2005-2011

Raimo Lilja on Etelä-Savon TE-keskuksen valtuuttama EcoStart-konsultti.

EcoStart-konsultointi = Pienten ja keskisuurten yritysten ympäristöhallintajärjestelmän kehittäminen ja yrityskohtainen konsultointi.

EcoStart-konseptin kehittäminen 2005.  Etelä-Savon maakuntaliitto

EcoStartin energia-ideariihen kehittäminen 2007.  Etelä-Savon TE-keskus

EcoStart Stellac Wood lämpökäsitellyn puun käsittelylaitos 2006

EcoStart Mainospuu  2007

EcoStart Osuuskauppa Suur-Savo (3 myymälää, hotelli, ravintola) 2007-8

Matrella Oy (Betonielementtitehdas),  Sora ja Betoni Suutarinen Oy, 2009

Etelä-Savon ELY-keskuksen EcoStart 2010.

EcoStart auditointeja: Mikkelin Betoni, Rantasalmi Oy, JK-Terämet, Kuljetusliike Myllys, Puusepänliike Korpihonka.  2008.  Metajousi 2009, Mikkelin Pesula 2010,  Martinlaakson Huolto Oy 2011.

EcoStart-konseptin soveltamisohjeet kaupan ja ravintoloiden toimialoille 2010.

EcoStart auditoinnit 2011-2013 Martinlaakson talohuolto.   Verkkoisännöinti.fi Oy.

 

 

Suomen ympäristökeskus / Suomen ympäristöministeriö 2007-8 

Esiselvitys vapaaehtoisten sopimusten soveltumisesta yritysten materiaalitehokkuuden edistämiseksi.

 

 

Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymän kehittämisyksikkö  2007. 

Koulutusmodulin kehittäminen ja toteutus.   Logical framework approach - projektisuunnittelun työkalun soveltaminen.

 

 

Ekoleima Ay / Etelä-Savon TE-keskuksen kehittämisavustuksella 2005-6.  

Elektroninen työkirja yrityksen ongelmajätteiden vähentämismahdollisuuksien kartoittamiseksi.

Tuotekehityshanke.

 

Etelä-Afrikka

Suomen ympäristökeskus/ UM 3 viikkoa 2007.   Alueellisen jätehuoltosuunnitelman sekä kuntien jätehuollon seurantajärjestelmän konsultointi.  North-West Province.

 

Nepal

Suomen ympäristökeskus/ UM 3 kuukautta v.  2007

Alueellisen jätehuollon suunnitelma. Biratnagar-Dharan industrial corridor.

 

Venäjä, Karjalan tasavalta

Pöyry International / NEFCO 2 viikkoa 2007.  

Petroskoin yhdyskuntajätehuollon nykytilan kartoitus. 

 

Egypti

Suomen ulkoasiainministeriö 2,5 henkilötyökuukautta 2005-2006

Suomalaisen ympäristöteknologian yritysten kontaktiprojekti Egyptin teollisuuden kanssa.

 

Egypti

Maa ja Vesi Oy / UM 2 henkilötyökuukautta 2004-2005

Aleksandrian ongelmajäteprojekti.   Ongelmajätehuollon valvonnan kehittäminen ja koulutus. 

Egypt

Maa ja Vesi Oy/ UM 2 henkilötyökuukautta 2004

Projektipäällikkö, projektin taloushallinto

Egyptin teollisuuden ympäristöhanke ( Egyptian Pollution Abatement Project 1.3.-30.6.2004)

 

Albania

FCG Suunnittelukeskus Oy ./ EU CARDS ohjelma 2 henkilötyökuukautta 2004

Albanian ongelmajätehuollon strategian ja ongelmajätelain konsultoiti, ongelmajätekartoitus.