Ekoleima Ay:n referenssejä



Ympäristöministeriö
2017



Selvitys kemikaalivarastojen lupamenettelystä,
teollisuusjätevesisopimuksen merkityksestä ja asianosaisuudesta



Ympäristöministeriö
2016



Selvitys naapuruusoikeudellisen luvantarveperusteen
soveltamisesta ympäristölupamenettelyssä ja asiaan liittyvistä
keventämismahdollisuuksista.



Pirkanmaan
ELY-keskus 2016



Jätehuollon tuottajavastuujärjestelmän kehittäminen.
Selvitystyö FCG:n kanssa. Raimo Liljan vastuulla oli sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön tehostamiseen liittyvät nykytilanteen
selvitykset ja ohjauskeinoehdotukset.



Ympäristöministeriö
2015-2016



Yhdyskuntajätehuollon vastuunjaon muutoksen
vaikutusten arviointi. Yhdessä FCG:n johtaman konsulttikonsortion kanssa.



Applus
Norcontrol 2015



Suomen ympäristö- ja turvallisuuslainsäädännön
vaatimusten selvittäminen asiakasyrityksen ympäristöasioiden
hallintajärjestelmän auditointia varten.



Rakennustietosäätiö
2015



Infrarakentamisen jätehuollon RT-kortin luonnoksen toimittaminen



Miktech Oy
2014



pk-yritysten ekotehokkuuden kehittämistarpeiden
kartoitus



Rakennustietosäätiö
2014.



Rakentamisen jätehuollon RT-kortin käsikirjoituksen
toimittaminen



UM/Suomen
ympäristökeskus 2014



Laosin ympäristöhallinnon kehittämishanke. Laosin teollisuusministeriön ja
ympäristöministeriön avustaminen vaarallisten jätteiden jätehuollon
lainsäädännön kehittämisessä, suunnittelussa ja teollisuuden jätteiden
inventoinnissa. 3 htkk.



Ympäristöministeriö
2013



Rakentamisen materiaalitehokkuus eli RAMATE
–ohjelman käynnistämisessä avustaminen.



Suomen
ympäristökeskus 2013-2014



Ekokoti-hanke.
Kotitalouksien energiaremonttien edistämishanke osana
tutkimuskonsortiota.
Ympäristöministeriön KULTU-ohjelman rahoituksella.



Ympäristöministeriö
2013



Teollisuuskemikaalien materiaalitehokkuus
–tutkimushanke (Chemicycle). YM:n rahoittama kehittämishanke yhdessä Hermai
Services yhtiön kanssa.



Suomen
ympäristöopisto, SYKLI 2013-2014



Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa. Asiantuntijaryhmän jäsen opetushallituksen
rahoittamassa hankkeessa.



Ympäristöministeriö
2012



Esiselvitys jätteiden kierrätystä ja uusiomateriaalien
käyttöä edistävistä kehittämis- ja kokeiluhankkeista. Yhdessä FCG:n kanssa.



Suomen
ympäristökeskus/UM 2012



1 htkk. Environmental Management Support
Programme. Laosin teollisuusministeriön
ja ympäristöministeriön viranhaltijoiden koulutus jätehuoltoon ja teollisuuden
ympäristövalvontaan liittyvissä asioissa.



Klima og forurensningsdirektoratet (Climate and Pollution Agency),
Norway 2012



Overview of facilities for
treatment and destruction of organic hazardous waste in the Barents and Baltic
Sea region countries.



Suomen
ympäristökeskus/UM 2012



Laos. 3 viikkoa.
Environmental
Management Support Programme. Preparing
guidelines for environmental self-monitoring in industry.



Bovallius
Bio 2011



Kompostointilaitoksen toiminnan konsultointi
sivutuoteasetuksen vaatimusten täyttämiseksi.



Ulkoasiainministeriö
2011



6 viikkoa.
Nepalin ympäristöhallintohankkeen (SEAM-N) arviointi sekä jatkovaiheen
projektidokumentin laatiminen.



Finnish Consulting Group/UM 2010-2011



4 kuukautta. Regional Waste Management Project,
Nepal. Hankkeen
konsultointi jätehuollon organisointia, kompostointia, teollisuuden jätehuoltoa,
hallintoa ja koulutusta koskevissa asioissa.



Ympäristöministeriö
2010



Talonrakentamisen materiaalitehokkuuden esteet ja
edistäminen. Selvitystyö yhdessä FCG:n
kanssa.



Suomen
ympäristökeskus/ ympäristöministeriö, 2009-2010.



Materiaalitehokkuuden edistäminen lupaohjauksella –
luonnos ympäristöministeriön oppaaksi.



Suomen
ympäristökeskus/UM 2009



6 viikkoa.
Laosin ympäristöhallinnon kehittämishankkeen arviointi ja
projektidokumentin laatiminen.



FCG
International/UM 2009



2 viikkoa.
Hankedokumentin laatiminen: Project preparation mission for a regional
solid waste management project in Biratnagar-Dharan region. Nepal.



Ympäristöministeriö
2008-9



Materiaalitehokkuuden edistämisen alueelliset
ohjauskeinot.



Sosiaali- ja
terveysministeriö 2008



Kaupan entiset elintarvikkeet – säädösvaihtoehtojen
taloudelliset ja ympäristövaikutukset.



Ramboll
Finland Oy / UM 2008



1 henkilötyökuukausi. Kairon ongelmajätehankkeen
kannattavuusselvitys, Egypti. Ongelmajäteworkshopin
organisointi ja vetäminen Kairossa.



Suomen
ulkoasiainministeriö 2008



1 viikko. Ongelmajätehuollon
kehittäminen arabiankielisissä maissa. Baselin sopimusta edistävän Kairon
toimiston toiminnan väliarviointi.



Etelä-Savon
maakuntaliitto 2005



Ecostart-konseptin kehittäminen. EcoStart-konsultointi
= Pienten ja keskisuurten yritysten ympäristöhallintajärjestelmän kehittäminen
ja yrityskohtainen konsultointi.



Etelä-Savon
TE-keskus 2007…2013



EcoStartin
energia-ideariihen kehittäminen 2007.
Etelä-Savon TE-keskusEcoStart
Stellac Wood lämpökäsitellyn puun käsittelylaitos 2006EcoStart
Mainospuu 2007EcoStart
Osuuskauppa Suur-Savo (3 myymälää, hotelli, ravintola) 2007-8Matrella
Oy (Betonielementtitehdas), Sora ja
Betoni Suutarinen Oy, 2009 Etelä-Savon
ELY-keskuksen EcoStart 2010.EcoStart
auditointeja: Mikkelin Betoni, Rantasalmi Oy, JK-Terämet, Kuljetusliike
Myllys, Puusepänliike Korpihonka.
2008. Metajousi 2009,
Mikkelin Pesula 2010, Martinlaakson
Huolto Oy 2011. EcoStart-konseptin
soveltamisohjeet kaupan ja ravintoloiden toimialoille 2010.EcoStart
auditoinnit 2011-2013 Martinlaakson talohuolto. Verkkoisännöinti.fi Oy.

Suomen
ympäristökeskus / Suomen ympäristöministeriö 2007-8



Esiselvitys vapaaehtoisten sopimusten
soveltumisesta yritysten materiaalitehokkuuden edistämiseksi.



Etelä-Savon
koulutuksen kuntayhtymän kehittämisyksikkö 2007



Koulutusmodulin kehittäminen ja toteutus. Logical framework approach –
projektisuunnittelun työkalun soveltaminen.



Suomen
ympäristökeskus/ UM 2007



3 viikkoa.
Alueellisen jätehuoltosuunnitelman sekä kuntien jätehuollon
seurantajärjestelmän konsultointi.
North-West Province. Etelä-Afrikan tasavalta.



Suomen
ympäristökeskus/ UM 2007



3 kuukautta. Alueellisen jätehuollon suunnitelma.
Biratnagar-Dharan industrial corridor, Nepal



Pöyry
International / NEFCO 2007



2 viikkoa. Petroskoin
yhdyskuntajätehuollon nykytilan kartoitus.
Karjalan tasavalta, Venäjä.



Suomen
ulkoasiainministeriö 2005-2006.



2,5 henkilötyökuukautta Suomalaisen
ympäristöteknologian yritysten kontaktiprojekti Egyptin teollisuuden kanssa.



Maa ja Vesi
Oy / UM 2004-2005



2 henkilötyökuukautta. Aleksandrian
ongelmajäteprojekti, Egypti.
Ongelmajätehuollon valvonnan kehittäminen ja koulutus.



Maa ja Vesi
Oy/ UM 2004



2 henkilötyökuukautta. Projektipäällikkö. Egyptin
teollisuuden ympäristöhanke (Egyptian Pollution Abatement Project
1.3.-30.6.2004)



FCG
Suunnittelukeskus Oy/ EU CARDS ohjelma 2004



2 henkilötyökuukautta. Albanian
ongelmajätehuollon strategian ja ongelmajätelain konsultointi, ongelmajätteiden
kartoitus.