Muoviroskien ehkäisyn selvitystyö

11.03.2019

Ekoleima on saanut ympäristöministeriöltä toimeksiannon, jossa selvitetään ohjauskeinoja vesistöihin päätyvien muovituotteiden aiheuttaman roskaantumisen ehkäisemiseksi. Selvitystyö tukee EU:n kertakäyttöisiä muovituotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä koskevan direktiiviehdotuksen toimeenpanoa Suomessa. Tarkasteltavia ohjauskeinoja ovat mm. tuottajavastuujärjestelmien laajentaminen, tuotekiellot, tuotestandardit, muovituotteiden erilliskeräysvaatimukset sekä valistuksen ja jätehuollon järjestämisen kustannusvastuut.

Konsulttikonsortioon kuuluu Ekoleima Ay:n lisäksi Enlawin Consulting Oy sekä Pidä Saaristo Siistinä ry.

11.03.2019Muoviroskien ehkäisyn selvitystyö
07.01.2019POP-päästöjen vähentäminen Vietnamin teollisuudessa
10.09.2018Vietnamin kemikaalipolitiikan kehittäminen
27.02.2018Teollisuuden ympäristöhanke Libanonissa
14.06.2017Ympäristöluvituksen keventämishanke KETJUA
05.10.2016Ympäristönsuojelulain ja naapuruussuhdelain suhteen arviointia
01.09.2016Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön edistäminen
08.08.2016Raimo Liljan väitös
09.12.2015Kuntien jätehuoltovastuun muutos - vaikutusten arviointi
05.08.2015Infrarakentamisen jätehuolto-ohje

Siirry arkistoon »