Uutiset

SUP-direktiivin tuottajavastuu

13.05.2020

Ympäristöministeriö on antanut Ekoleima Ay:lle toimeksiannon eräitä muovituotteita koskevan ns. SUP-direktiivin toimeenpanon avustamiseksi.

Hankkeessa selvitetään vaihtoehtoja SUP-direktiivin edellyttämän laajennetun tuottajavastuun vaatimusten toimeenpanemiseksi direktiivin mukaisten tuoteryhmien osalta. Tässä yhteydessä huomioidaan myös sopimusperusteisen tuottajavastuun mahdollisuus. Ehdotuksessa kuvataan tuoteryhmittäin tuottajavastuujärjestelmän toteuttaminen käytännössä huomioiden tuottajavastuulliset tahot, vaadittavien jätteenkeräysjärjestelmien vähimmäisvaatimukset ja toteuttamisvaihtoehdot sekä kustannusvastuun toteutuminen, mukana lukien roskaantumisen puhdistaminen ja korvauksien maksaminen julkisiin keräysjärjestelmiin. Ehdotuksessa huomioidaan SUP-direktiivin, jätedirektiivin, pakkausjätedirektiivin ja alusjätedirektiivin asettamat vaatimukset sekä komission täytäntöönpanosuuntaviivat ja -ohjeistukset.

30.11.2020Yhdyskuntajätteen jätehuollon sääntelyä Ruotsissa
18.06.2020Innovaatiosetelillä alkuun tuotekehityksessä
13.05.2020Vihreän kemian edistäminen Vietnamissa
13.05.2020SUP-direktiivin tuottajavastuu
17.12.2019Rakennustyömaan muovijäte
30.11.2019Komposiittituotteen jätehuolto
11.03.2019Muoviroskien ehkäisyn selvitystyö
07.01.2019POP-päästöjen vähentäminen Vietnamin teollisuudessa
10.09.2018Vietnamin kemikaalipolitiikan kehittäminen
27.02.2018Teollisuuden ympäristöhanke Libanonissa

Siirry arkistoon »