Uutiset

Yhdyskuntajätteen jätehuollon sääntelyä Ruotsissa

30.11.2020

Ruotsin valtioneuvoston kanslia on tilannut Ekoleima Ay:lta selvityksen Suomen yhdyskuntajätehuollon sääntelystä ja vaikutusten arvioinnista. Ruotsissa on vireillä lakimuutos, jossa kaupan ja teollisuuden tuottamat yhdyskuntajätteet mahdollisesti siirrettäisiin pois kuntien vastuulta vapaan kilpailun piiriin. Lainvalmistelun tueksi teetetään katsaus vastaavasta sääntelystä muissa Pohjoismaissa. Ekoleima Ay on aiemmin v. 2016 ollut tekemässä vaikutusten arviointia Suomen jätelain muutoksesta, jossa kuntavastuulle jätettiin asumisen jätteen lisäksi vain kuntien hallinnon ja palvelujen yhdyskuntajäte.
30.11.2020Yhdyskuntajätteen jätehuollon sääntelyä Ruotsissa
18.06.2020Innovaatiosetelillä alkuun tuotekehityksessä
13.05.2020Vihreän kemian edistäminen Vietnamissa
13.05.2020SUP-direktiivin tuottajavastuu
17.12.2019Rakennustyömaan muovijäte
30.11.2019Komposiittituotteen jätehuolto
11.03.2019Muoviroskien ehkäisyn selvitystyö
07.01.2019POP-päästöjen vähentäminen Vietnamin teollisuudessa
10.09.2018Vietnamin kemikaalipolitiikan kehittäminen
27.02.2018Teollisuuden ympäristöhanke Libanonissa

Siirry arkistoon »