Kuntien jätehuoltovastuun muutos - vaikutusten arviointi

09.12.2015

Ympäristöministeriö on tilannut selvityksen kuntien jätehuoltovastuun suunnitellun muutoksen vaikutuksista konsortiolta, johon FCG:n johdolla kuuluu Ekoleima Ay ja kaksi muuta alikonsulttia. Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa esitetään jätelain muutosta, jolla kuntien yksinoikeus jätteisiin rajataan vain asumisen jätteisiin. Muut yhdyskuntajätteet olisivat vapaan kilpailun piirissä. Konsulttityössä selvitetään tällaisen lainmuutoksen vaikutukset mm. yritystoiminnan, kunnallisten palvelujen ja kiertotalouden tavoitteiden kannalta. Työn arvioitu valmistumisaika on huhti-toukokuu 2016. Ekoleima Ay:n työhön kuuluu mm. hallinnollisen taakan ja yritysvaikutusten arviointi sekä osa maavertailuista.

11.03.2019Muoviroskien ehkäisyn selvitystyö
07.01.2019POP-päästöjen vähentäminen Vietnamin teollisuudessa
10.09.2018Vietnamin kemikaalipolitiikan kehittäminen
27.02.2018Teollisuuden ympäristöhanke Libanonissa
14.06.2017Ympäristöluvituksen keventämishanke KETJUA
05.10.2016Ympäristönsuojelulain ja naapuruussuhdelain suhteen arviointia
01.09.2016Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön edistäminen
08.08.2016Raimo Liljan väitös
09.12.2015Kuntien jätehuoltovastuun muutos - vaikutusten arviointi
05.08.2015Infrarakentamisen jätehuolto-ohje

Siirry arkistoon »