Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön edistäminen

01.09.2016

Ekoleima Ay on yhdessä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa saanut toimeksiannon Pirkanmaan ELY-keskukselta jätehuollon tuottajavastuujärjestelmän kehittämiseksi. Raimo Liljan vastuulla on selvitys sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön nykytilasta ja ehdotukset uudelleenkäytön tehostamiseksi. Hanke on valmis vuoden 2016 loppuun mennessä. Selvitys tehdään yhteistyössä tuottajavastuuorganisaatioiden, kierrätyskeskusten ja muiden alan toimijoiden kanssa.
11.03.2019Muoviroskien ehkäisyn selvitystyö
07.01.2019POP-päästöjen vähentäminen Vietnamin teollisuudessa
10.09.2018Vietnamin kemikaalipolitiikan kehittäminen
27.02.2018Teollisuuden ympäristöhanke Libanonissa
14.06.2017Ympäristöluvituksen keventämishanke KETJUA
05.10.2016Ympäristönsuojelulain ja naapuruussuhdelain suhteen arviointia
01.09.2016Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön edistäminen
08.08.2016Raimo Liljan väitös
09.12.2015Kuntien jätehuoltovastuun muutos - vaikutusten arviointi
05.08.2015Infrarakentamisen jätehuolto-ohje

Siirry arkistoon »