Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön edistäminen

01.09.2016

Ekoleima Ay on yhdessä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa saanut toimeksiannon Pirkanmaan ELY-keskukselta jätehuollon tuottajavastuujärjestelmän kehittämiseksi. Raimo Liljan vastuulla on selvitys sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön nykytilasta ja ehdotukset uudelleenkäytön tehostamiseksi. Hanke on valmis vuoden 2016 loppuun mennessä. Selvitys tehdään yhteistyössä tuottajavastuuorganisaatioiden, kierrätyskeskusten ja muiden alan toimijoiden kanssa.
10.09.2018Vietnamin kemikaalipolitiikan kehittäminen
27.02.2018Teollisuuden ympäristöhanke Libanonissa
14.06.2017Ympäristöluvituksen keventämishanke KETJUA
05.10.2016Ympäristönsuojelulain ja naapuruussuhdelain suhteen arviointia
01.09.2016Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön edistäminen
08.08.2016Raimo Liljan väitös
09.12.2015Kuntien jätehuoltovastuun muutos - vaikutusten arviointi
05.08.2015Infrarakentamisen jätehuolto-ohje
04.03.2015Laos pohtii vaarallisten jätteiden jätehuoltoa
22.10.2014Rakennusjätteen ohjekortti tekeillä

Siirry arkistoon »