Ympäristönsuojelulain ja naapuruussuhdelain suhteen arviointia

05.10.2016

Ympäristöministeriö on antanut toimeksiannon Ekoleima Ay:n ja Ekopolku Ay:n muodostamalle konsulttiryhmälle ympäristönsuojelulakiin ehdotetun muutoksen vaikutusten arvioimiseksi.  YSL:n 27:2 kohdan 3 mukaisesti ympäristölupaa on haettava laitosluettelossa mainittujen toimialojen lisäksi myös sellaisissa yksittäistapauksissa, joissa toiminnasta saattaa aiheutua naapuruussuhdelaissa kiellettyä kohtuutonta rasitusta. Selvityksessä arvioidaan, mitä vaikutuksia näiden kahden lain välisen linkin poistamisella olisi haitan kärsijöiden, toiminnan harjoittajien, hallinnollisen kuorman ja ympäristön näkökulmasta. Lisäksi arvioidaan ohjauskeinoja, joita voitaisiin käyttää mahdollisten haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi. Selvitys liittyy YSL:n uudistusprosessiin ja pyrkimykseen keventää lupasääntelyä. Hanke valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä.
11.03.2019Muoviroskien ehkäisyn selvitystyö
07.01.2019POP-päästöjen vähentäminen Vietnamin teollisuudessa
10.09.2018Vietnamin kemikaalipolitiikan kehittäminen
27.02.2018Teollisuuden ympäristöhanke Libanonissa
14.06.2017Ympäristöluvituksen keventämishanke KETJUA
05.10.2016Ympäristönsuojelulain ja naapuruussuhdelain suhteen arviointia
01.09.2016Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön edistäminen
08.08.2016Raimo Liljan väitös
09.12.2015Kuntien jätehuoltovastuun muutos - vaikutusten arviointi
05.08.2015Infrarakentamisen jätehuolto-ohje

Siirry arkistoon »