Infrarakentamisen jätehuolto-ohje

05.08.2015

Rakennustieto Oy on tilannut Ekoleima Ay:lta käsikirjoituksen infrarakentamisen jätehuoltoa ja materiaalitehokkuutta koskevan RT-kortin laatimiseksi. Työtä ohjaamaan asetetaan toimikunta. Ohjeluonnos valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Vastaava ohjekortti talonrakentamisen jätehuollosta valmistui toukokuussa 2015. (RT 69-11183).
11.03.2019Muoviroskien ehkäisyn selvitystyö
07.01.2019POP-päästöjen vähentäminen Vietnamin teollisuudessa
10.09.2018Vietnamin kemikaalipolitiikan kehittäminen
27.02.2018Teollisuuden ympäristöhanke Libanonissa
14.06.2017Ympäristöluvituksen keventämishanke KETJUA
05.10.2016Ympäristönsuojelulain ja naapuruussuhdelain suhteen arviointia
01.09.2016Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön edistäminen
08.08.2016Raimo Liljan väitös
09.12.2015Kuntien jätehuoltovastuun muutos - vaikutusten arviointi
05.08.2015Infrarakentamisen jätehuolto-ohje

Siirry arkistoon »