Infrarakentamisen jätehuolto-ohje

05.08.2015

Rakennustieto Oy on tilannut Ekoleima Ay:lta käsikirjoituksen infrarakentamisen jätehuoltoa ja materiaalitehokkuutta koskevan RT-kortin laatimiseksi. Työtä ohjaamaan asetetaan toimikunta. Ohjeluonnos valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Vastaava ohjekortti talonrakentamisen jätehuollosta valmistui toukokuussa 2015. (RT 69-11183).
13.05.2020Vihreän kemian edistäminen Vietnamissa
13.05.2020SUP-direktiivin tuottajavastuu
17.12.2019Rakennustyömaan muovijäte
30.11.2019Komposiittituotteen jätehuolto
11.03.2019Muoviroskien ehkäisyn selvitystyö
07.01.2019POP-päästöjen vähentäminen Vietnamin teollisuudessa
10.09.2018Vietnamin kemikaalipolitiikan kehittäminen
27.02.2018Teollisuuden ympäristöhanke Libanonissa
14.06.2017Ympäristöluvituksen keventämishanke KETJUA
05.10.2016Ympäristönsuojelulain ja naapuruussuhdelain suhteen arviointia

Siirry arkistoon »