Ympäristöluvituksen keventämishanke KETJUA

14.06.2017

Ekoleima Ay yhteistyössä Enlawin Consulting Oy:n kanssa toteuttaa ympäristöministeriön toimeksiannon, joka on osa ympäristönsuojelulain uudistamista ja ympäristölupamenettelyn keventämisprosessia. Hankkeen työnimi on KETJUA. Se koostuu kolmesta osahankkeesta. Ensimmäisessä arvioidaan vaihtoehtoja kemikaalivarastojen ympäristöluvituksen keventämiseksi ottaen huomioon ympäristöluvan ja TUKESin kemikaaliluvan päällekkäisyydet. Toisessa osahankkeessa arvioidaan yhtymäkohtia ympäristöluvan ja toisaalta teollisuuden ja vesilaitoksen välisen teollisuusjätevesisopimuksen välillä. Kolmannessa osahankkeessa selvitetään uusia asianosaisuussäännöksiä eli asianosaisuuden mahdollista täsmentämistä ja rajaamista ympäristölupaprosessissa.
11.03.2019Muoviroskien ehkäisyn selvitystyö
07.01.2019POP-päästöjen vähentäminen Vietnamin teollisuudessa
10.09.2018Vietnamin kemikaalipolitiikan kehittäminen
27.02.2018Teollisuuden ympäristöhanke Libanonissa
14.06.2017Ympäristöluvituksen keventämishanke KETJUA
05.10.2016Ympäristönsuojelulain ja naapuruussuhdelain suhteen arviointia
01.09.2016Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön edistäminen
08.08.2016Raimo Liljan väitös
09.12.2015Kuntien jätehuoltovastuun muutos - vaikutusten arviointi
05.08.2015Infrarakentamisen jätehuolto-ohje

Siirry arkistoon »